Våra tjänster

Tjänster

Redovisning


Bokföring av alla löpande affärshändelser. 

Kundfakturering med kontroll av inbetalningar, utskick av påminnelser och räntefakturering.

Kontering och efter attest, betalning av leverantörsfakturor.


Momsavstämningar och momsdeklarationer.


Upprättande av bokslut och årsredovisning, kontakt med revisor i de bolag som har det.

Vi hjälper till med både bolagets och din privata deklaration samt K10:or för att beräkna utdelningsutrymme för aktuellt inkomstår.

Vi tar fram ekonomiska rapporter och nyckeltal, efter vad som är viktigt att följa upp i just er verksamhet.

Löneadministration


Löneberedning, allt från tidsrapportering för timanställda till avvikelserapportering av månadsanställda. Traktamenten, OB-tillägg och övertid, utlägg samt eventuella förmåner som den anställde har, ex bilförmån.


Vi kan hantera förfrågningar från Försäkringskassan, exempelvis förfrågan om inkomst eller sjukrapportering.


Rapportering till Fora och andra bolag för pensionsavsättningar och försäkringar.

Lönespecifikationer till de anställda lämnas via app i mobil eller inloggning på hemsida.

Rapportering av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket varje månad.

Konsultuppdrag


Vi kan även hjälpa till ute på er arbetsplats vid kortare eller längre perioder. Kanske vid sjukdom eller tillfälliga arbetsanhopningar.


Ibland kan företaget behöva hjälp med att strukturera om vissa rutiner och arbetssätt. Vi skräddarsyr detta efter er verksamhet och ert behov.


Tveka inte att ta kontakt så kan vi berätta mer.

Kontakta oss:

  Lärkgatan 5A

  262 32 Ängelholm

© Copyright 2015. All Rights Reserved.